Oferta dla firm i instytucji

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowym dokumentem dla obiektów wymienionych w przepisach przeciwpożarowych. Każde opracowanie powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków przeciwpożarowych dla obiektu wynikające z jego przeznaczenia, wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, czy sposobów i organizacji ewakuacji.

Jednym z najistotniejszych elementów instrukcji są plany ewakuacyjne. Dokument powinien spełniać trzy zasadnicze funkcje informacyjne:

  1. dla właściciela/zarządcy obiektu o warunkach przeciwpożarowych jakie powinny być spełnione dla jego obiektu
  2. dla pracowników/użytkowników obiektu o sposobach i organizacji ewakuacji oraz gaszenia pożaru
  3. dla strażaków o charakterystyce pożarowej budynku oraz przygotowaniu obiektu do prowadzenia akcji gaśniczej

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego powinieneś posiadać, jeżeli jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu:

  1. użyteczności publicznej, produkcyjnego, magazynowego, zamieszkania zbiorowego itp. powyżej 1000 m3 kubatury brutto
  2. inwentarskiego powyżej 1500 m3 kubatury brutto
  3. w którym występują strefy zagrożenia wybuchem
  4. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2

Zapewniamy:

  • wykonanie przeglądu i analizy warunków przeciwpożarowych;
  • wykonanie rzetelnego dokumentu zgodnie z przepisami;
  • wykonanie przejrzystych planów ewakuacyjnych, które możesz wywiesić w budynku.

(Podstawa prawna: §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Podobne oferty: