Oferta dla firm i instytucji

Organizacja zakładowych ekip ratowniczych

Pracodawcy mają obowiązek wyznaczania osób do zwalczania pożarów i ewakuacji. Przepisy wymagają również zapewnić tym osobom odpowiednie szkolenie.

Powyższe działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Dlatego dla sprawnego i efektywnego działania osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji należy odpowiednio zorganizować ich pracę.

Zapewniamy:

  • analizę potrzeb;
  • gruntowne szkolenie;
  • dobór sprzętu.

Podobne oferty: