Oferta dla firm i instytucji

Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi, PPOŻ. oraz BHP

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy każdego budynku oraz placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) mają obowiązek oznakowania znakami przeciwpożarowymi zgodnie z Polską Normą.

Oznakowanie to nie tylko drogi ewakuacyjne. To również sprzęt pożarniczy, strefy wybuchowe, znaki informacyjne i ostrzegawcze BHP oraz inne elementy infrastruktury budynku.

Zapewniamy:

  • pełny asortyment znaków bezpieczeństwa i nie tylko;
  • usługę doboru oznakowania oraz odpowiedniego umiejscowienia znaków;
  • weryfikację istniejącego oznakowania.

(Podstawa prawna: §4 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Podobne oferty: