Oferta dla firm i instytucji

Przeglądy i serwis sprzętu ppoż.

Inwestycja w sprzęt przeciwpożarowy zwraca się tylko wtedy, gdy ten sprzęt będzie sprawny.

Mając na względzie również obowiązek wykonywania odpowiednich przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oferujemy kompleksowy serwis gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także innych urządzeń przeciwpożarowych.

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych powinno się wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Zapewniamy:

  • rzetelne i dokładne sprawdzenie sprzętu przeciwpożarowego;
  • w razie potrzeby odpowiedni serwis, naprawę lub wymianę;
  • sprzęt zastępczy.

(Podstawa prawna: §3 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Podobne oferty: