Oferta dla firm i instytucji

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji

Odpowiednia wiedza i świadomość niebezpieczeństw bezpośrednio zwiększają szansę na zapobieganie pożarom oraz pomagają w radzeniu sobie w sytuacji zagrożenia pożarowego. 

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkiem pracodawców wynikającym z przepisów ppoż., czy Kodeksu Pracy. Odpowiedni poziom wyszkolenia zapewnia odpowiednie działanie pracowników w sytuacji zagrożenia, co bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia skutków pożaru, a nawet uratowania zdrowia lub życia osób znajdujących się w obiekcie.

Z naszego doświadczenia wynika, że 90% osób nigdy nie miało okazji nawet uruchomić gaśnicy, nie mówiąc o stawianiu czoła prawdziwemu zagrożeniu. Dlatego szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników i kard kierowniczych.

Zapewniamy:

  • możliwość ugaszenia pożaru;
  • uruchomienie gaśnic i hydrantów;
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji;
  • symulację zadymionego pomieszczenia.

To wszystko pod okiem doświadczonych strażaków.

Podobne oferty: