Dla firm i instytucji

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji dla firm i instytucji

Celem szkolenia jest nabycie lub utrwalenie przez pracowników wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego.

Opis szkolenia:

Podczas tego szkolenia słuchacze dowiedzą się o rozwoju pożarów, sposobach postępowania w razie pożaru, co wpływa na bezpieczną i skuteczną ewakuację oraz w jaki sposób i czym gasi się pożary.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich pracowników i grup zawodowych jak również dla kadr kierowniczych oraz osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

  • wariant 1 – teoretyczny (1,5 h zegarowe) – dostępna możliwość wykonania szkolenia online
  • wariant 2 –  teoretyczny oraz prezentacja sprzętu gaśniczego w zakładzie (gaśnice, hydranty itp.) (2-2,5 h zegarowe)
  • wariant 3 –  wariant 2 poszerzony o praktyczne gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic (2,5-3,5 h zegarowe) – grupa do 20 osób

Powyższe warianty mogą być dostosowane do organizacji pracy np. jako rozbudowa szkolenia okresowego lub wstępnego BHP dla wszystkich grup lub stworzenie odrębnego szkolenia ppoż. o rozszerzonym programie.

Dodatkowo proponujemy rozszerzenie tematyki o takie zagadnienia jak:

  • zasady postępowania z pożarami butli propan-butan
  • próbna ewakuacja obiektów
  • symulacja i ćwiczenia w zadymionych pomieszczeniach

Szczegóły:

Czas trwania:
Rodzaj: Wykład

Prowadzi: Michał Grabowski

Strażak, Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego

Inne szkolenia tego typu: