Michał Grabowski

Strażak, Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w specjalności inżynierskiej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2003 r. związany z pożarnictwem, na początku wstępuje do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kęty, a następnie od 2009 r. jako członek czynny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Od 2012 r. jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku starszy ratownik. Równolegle od 2016 r. zawodowo pracuje jako specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej w firmie outsourcingowej obsługującej wiele gałęzi gospodarki na terenie Małopolski i Śląska.

Poza służbą w OSP i PSP specjalizuje się w następujących dziedzinach bezpieczeństwa:

 • opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej (tj. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, plany ewakuacyjne),
 • audyty i doradztwo przeciwpożarowe obiektów,
 • dobór środków i sprzętu gaśniczego,
 • oznakowanie obiektów
 • planowanie i organizacja ewakuacji

W dziedzinie szkoleń instruktor z zakresu:

 • ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
 • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • gaszenie pożarów wewnętrznych,
 • ratownictwo techniczne
 • pierwsza pomoc
 • ratowanie strażaków przez strażaków (RIT)
 • BHP

Szkolenia: